saks_wilhelm1

Presidentti 2023-2024

Wilhelm von Saks

044 9752447

wilhelm.saks@gmail.com

 

RotaryWheel

20100913_gonzales_roll-up_thmub

Klubin toimielimet

Hallitus

Hallitus johtaa klubin toimintaa ja kokoontuu yleensä kuukauden toisena tiistaina. Sääntöjen määräämät asiat esitellään viikkokokoukselle. Hallitus käsittelee klubijohtosuunnitelman ja käyttää sitä apuna toiminnan johtamisessa. Hallitus pyrkii turvaamaan pitkäjänteisen toiminnan klubin toimielinten vaihtuessa. Rahastonhoitaja laatii talousarvion kauden alussa. Sihteeri laatii luettelon toimihenkilöiden työnjaosta alkavana kautena.

Hallintokomitea

Laatii vuotuisen viikkokokousohjelman presidentin ohjauksessa. Ohjelma laaditaan määräaikoina syksyksi ja kevääksi. Hallintokomitean puheenjohtajana toimii tuleva presidentti ja siihen kuuluvat myös 1. sihteeri ja rahastonhoitaja. Hallintokomitea vastaa myös klubin arkistosta.

Jäsenyyskomitea

Jäsenyyskomitea suunnittelee uusien jäsenten hankintaa, perehdyttää uusia jäseniä ja kannustaa entisiä jäseniä uusien hankintaan. Jäsenyyskomitea pohtii keinoja vanhojen jäsenten mielenkiinnon ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi. Komitea ylläpitää luokituslistaa ja listaa vapaita luokitteita jäsenhankinnan helpottamiseksi.

Julkisuuskuvakomitea

Julkisuuskuvakomitea hoitaa klubin tiedotusta eri tiedotusvälineissä strategisten tavoitteiden mukaisesti. Artikkeleita julkaistaan Rotary Nordenissa ja paikallisissa tiedotusvälineissä. Tavoitteena on tuoda esiin rotaryn toimintaa todellisuutta vastaavalla tavalla. Sisäistä tiedotusta klubissa hoitavat hallitus ja sihteerit.

Palveluprojektit – komitea

Palveluprojektit – komitean tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa kansainvälisiä, klubien yhteisiä ja klubin omia, paikallisia hankkeita. Niistä osa liittyy rotaryn laajoihin ohjelmiin.

Rotarysäätiökomitea

Rotarysäätiökomitean tehtävänä on suunnitella ja tehdä tavoitteiden mukaiset sijoitukset rotarysäätiölle ja aktivoida klubin jäseniä henkilökohtaisiin sijoituksiin. Rahastonhoitaja maksaa piirin kanssa sovitut maksut PolioPlus – rahastoon ja vuosirahastoon. Säätiöasiamies pitää klubin jäsenet ajan tasalla rotarysäätiön asioista. Hän osallistuu piirin järjestämiin säätiötilaisuuksiin.